dot_eu
EFRR tablica


 

 

ue

Brass Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wzrost efektywności energetycznej firmy BRASS POLSKA SP. Z O.O.” z 5 Osi Priorytetowej, w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta.

Planowane efekty: W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Beneficjenta.

Wartość projektu:   4 529 136,65 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 499 770,20 zł

e
Projekt i wykonanie
Agencja Reklamowa Krakus.biz